Restaurering av betesmark

Vill du förädla dina marker så ska du kontakta oss på Skogsvårdsbolaget. Att restaurera betesmark är nämligen precis ett sådant uppdrag där du på bästa sätt får nytta av den samlade expertis som finns hos oss. Vi har god kunskap om EU-reglerna och vet hur restaurering och skötsel skall utföras för att du skall få bästa ekonomi på din betesmark. Hos Länstyrelserna i Kalmar län, Blekinge och Halland har vi restaurerat stora arealer betesmark.

Our website uses cookies. By continuing to surf on the page, you agree to us using cookies. Click here for more information.

I understand