Skogsvårdsbolagets garanti

Skogsvårdsbolaget lämnar 1 års garanti på utfört föryngringsarbete. Vid plantavgång överstigande 15% orsakad av plantkvalitet eller planteringskvalitet återplanteras skadade och döda plantor. Garantin gäller ej för skador orsakade av frost, torka, snytbagge och vilt. För utfört planteringsarbete där uppdragsgivaren själv står för plantmaterialet gäller garantin endast för planteringskvaliteten.

Our website uses cookies. By continuing to surf on the page, you agree to us using cookies. Click here for more information.

I understand