Röjning

Ungskogsröjning är den viktigaste åtgärden i beståndet. Utförs den i rätt tid vinner man mycket i kvalitet och tillväxt. Våra röjare har röjsågskörkort och många års erfarenhet. Vi utför alla typer av röjning, löpande eller på fast pris. Skogsägare tjänar mycket på att inte skjuta upp röjningsåtgärden.

Röjning - Ett måste för att öka skogsnettot!

Our website uses cookies. By continuing to surf on the page, you agree to us using cookies. Click here for more information.

I understand