Stängsling

Ett av de största problemen för skogsägare är de skador som vilda djur kan utgöra på föryngringen. För att skydda dina föryngringar från oväntat besök (eller för att hålla dina betesdjur inhägnade) hjälper Skogsvårdsbolaget därför till med stängsling med nät på mellan 1,6 och 2 meter.

Vårt stängslingsarbete utförs givetvis enligt alla nödvändiga krav och normer från Skogsstyrelsen. För att få en så säker avskärmning som möjligt använder vi svarvade tryckimpregnerade stolpar och galvat nät vid all inhängning. Du kan naturligtvis också anlita oss för nedmontering av dina stängsel.

Our website uses cookies. By continuing to surf on the page, you agree to us using cookies. Click here for more information.

I understand